jak

Všichni toužíme po úspěchu, výjimečném výsledku a vítězství. Projekt Zlaťáci pomáhá dětem najít jejich vlastní talent a nadání. Žáci 2. stupně ZŠ a dětských domovů (DD) mají možnost zapojit se do celostátních soutěží ve foodstylingu, zpěvu, tanci a v hraní deskových her, a tím ukázat svoji kreativitu. Přejeme vám hodně zábavy!
food Velká kuchařská soutěž

Celorepubliková kuchařská soutěž Zlaťáci v kuchyni je neobvyklou soutěžní disciplínou, která v dětech probouzí zájem o zdravé potraviny a přípravu jednoduchých pokrmů z nich. Důraz klade především na nápad, kreativitu, týmovou práci a výsledný vzhled pokrmu.


zobrazit podrobnosti
img
03 05

SOUTĚŽÍCÍ - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

obr obr obr obr obr

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov 37, okres Cheb,

2089 hlasů

Tým 2

Naše venkovská škola je školou rodinného typu. Nízký počet žáků umožňuje, aby se žáci znali navzájem, zaměstnanci znají žáky jménem. Snažíme se vést žáky k aktivnímu učení, hlavním cílem je, aby žák získával správné pracovní návyky, orientoval se v běžném životě, rozhodl se správně při řešení problémů. Důraz klademe, aby si naši žáci osvojili komunikační a sociální dovednosti, nebáli se vhodným způsobem projevit svůj názor, byli stateční v prosazování svých názorů a postojů. Učíme je vést kolektiv, týmové práci, zodpovědnosti k druhým lidem. Individuálním přístupem směřujeme k tomu, aby pro žáka byla škola ostrovem bezpečí, pozitivního myšlení, místem, kde získává zdravé sebevědomí a schopnost správného sebepojetí a sebehodnocení.