jak

Všichni toužíme po úspěchu, výjimečném výsledku a vítězství. Projekt Zlaťáci pomáhá dětem najít jejich vlastní talent a nadání. Žáci 2. stupně ZŠ a dětských domovů (DD) mají možnost zapojit se do celostátních soutěží ve foodstylingu, zpěvu, tanci a v hraní deskových her, a tím ukázat svoji kreativitu. Přejeme vám hodně zábavy!
food Velká kuchařská soutěž

Celorepubliková kuchařská soutěž Zlaťáci v kuchyni je neobvyklou soutěžní disciplínou, která v dětech probouzí zájem o zdravé potraviny a přípravu jednoduchých pokrmů z nich. Důraz klade především na nápad, kreativitu, týmovou práci a výsledný vzhled pokrmu.


zobrazit podrobnosti
img
03 05

SOUTĚŽÍCÍ - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

obr obr obr obr obr

ZŠ Konečná Havlíčkův Brod

4633 hlasů

Tým 1

Naše škola je základní devítiletá se speciálními třídami. Malá rodinného typu. Co můžeme nabídnout aneb silné stránky naší školy Jsme škola „rodinného typu“ – učitelé znají většinu žáků jménem (to znamená i ty, které neučí – ať již jsou z I. nebo II. stupně) na škole jsou zřízeny specializované třídy, pro žáky s vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie…… logopedie – přímo na škole, vyškolený logoped dobré a klidné klima školy, vstřícný vztah mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči (i tady se výjimky najdou) účast dětí na různých soutěžích velké množství zájmových kroužků, které jsou zcela bezplatné 2 oddělení školní družiny pro žáky I. stupně – poplatek za měsíc 100 Kč výborně fungující školní klub pro žáky II. stupně - zdarma ozdravný pobyt na horách pro zájemce z I. i II. stupně pravidelný plavecký kurz po celou docházku na I. stupeň, děti chodí plavat již od 1. třídy, výuka je částečně hrazena SRPDŠ možnost volného přístupu dětí k počítačům a internetu poměrně rozsáhlé využívání počítačů, hlavně na II. stupni spousta mimotřídních a mimoškolních akcí – sportovních, kulturních, i „jen tak“ ochota většiny pracovníků se na těchto akcích zdarma a v mnoha případech ve svém volném čase podílet rozsáhlé zelené plochy k vyžití dětí v době vyučování i ve volném čase rozlehlé travnaté hřiště a velká tělocvična – možnost pronájmu tělocvičny za 250 Kč na hodinu 2x ročně návštěva stomatologa ochota převážné části učitelského sboru „učit se“ jak nově učit a přistupovat k dětem dobré vztahy mezi pracovníky (nejsou sice ideální, ale jsou bez podstatných problémů – v případě potřeby dokážeme táhnout za jeden provaz) fungující Rada školy dobrý vztah většiny žáků ke škole, zájem bývalých žáků o svou školu netradiční zápis do 1. třídy tvorba školního časopisu našimi žáky účast školy v dobročinných sbírkách, spolupráce s charitou akce školy pro žáky, jejich rodiče a širší veřejnost pitný režim pro všechny žáky