jak

Všichni toužíme po úspěchu, výjimečném výsledku a vítězství. Projekt Zlaťáci pomáhá dětem najít jejich vlastní talent a nadání. Žáci 2. stupně ZŠ a dětských domovů (DD) mají možnost zapojit se do celostátních soutěží ve foodstylingu, zpěvu, tanci a v hraní deskových her, a tím ukázat svoji kreativitu. Přejeme vám hodně zábavy!
03 05

Profil školy

obr

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov 37, okres Cheb,

Naše venkovská škola je školou rodinného typu. Nízký počet žáků umožňuje, aby se žáci znali navzájem, zaměstnanci znají žáky jménem. Snažíme se vést žáky k aktivnímu učení, hlavním cílem je, aby žák získával správné pracovní návyky, orientoval se v běžném životě, rozhodl se správně při řešení problémů. Důraz klademe, aby si naši žáci osvojili komunikační a sociální dovednosti, nebáli se vhodným způsobem projevit svůj názor, byli stateční v prosazování svých názorů a postojů. Učíme je vést kolektiv, týmové práci, zodpovědnosti k druhým lidem. Individuálním přístupem směřujeme k tomu, aby pro žáka byla škola ostrovem bezpečí, pozitivního myšlení, místem, kde získává zdravé sebevědomí a schopnost správného sebepojetí a sebehodnocení.

hrbkova@zsdolnizandov.cz
739452181Umístění v soutěžích

tym1 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 168
Průběžné pořadí v regionu: 11. místo
tym2 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 2089
Průběžné pořadí v regionu: 6. místo