jak

Všichni toužíme po úspěchu, výjimečném výsledku a vítězství. Projekt Zlaťáci pomáhá dětem najít jejich vlastní talent a nadání. Žáci 2. stupně ZŠ a dětských domovů (DD) mají možnost zapojit se do celostátních soutěží ve foodstylingu, zpěvu, tanci a v hraní deskových her, a tím ukázat svoji kreativitu. Přejeme vám hodně zábavy!
03 05

Profil školy

obr

ZŠ Konečná Havlíčkův Brod

Naše škola je základní devítiletá se speciálními třídami. Malá rodinného typu. Co můžeme nabídnout aneb silné stránky naší školy Jsme škola „rodinného typu“ – učitelé znají většinu žáků jménem (to znamená i ty, které neučí – ať již jsou z I. nebo II. stupně) na škole jsou zřízeny specializované třídy, pro žáky s vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie…… logopedie – přímo na škole, vyškolený logoped dobré a klidné klima školy, vstřícný vztah mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči (i tady se výjimky najdou) účast dětí na různých soutěžích velké množství zájmových kroužků, které jsou zcela bezplatné 2 oddělení školní družiny pro žáky I. stupně – poplatek za měsíc 100 Kč výborně fungující školní klub pro žáky II. stupně - zdarma ozdravný pobyt na horách pro zájemce z I. i II. stupně pravidelný plavecký kurz po celou docházku na I. stupeň, děti chodí plavat již od 1. třídy, výuka je částečně hrazena SRPDŠ možnost volného přístupu dětí k počítačům a internetu poměrně rozsáhlé využívání počítačů, hlavně na II. stupni spousta mimotřídních a mimoškolních akcí – sportovních, kulturních, i „jen tak“ ochota většiny pracovníků se na těchto akcích zdarma a v mnoha případech ve svém volném čase podílet rozsáhlé zelené plochy k vyžití dětí v době vyučování i ve volném čase rozlehlé travnaté hřiště a velká tělocvična – možnost pronájmu tělocvičny za 250 Kč na hodinu 2x ročně návštěva stomatologa ochota převážné části učitelského sboru „učit se“ jak nově učit a přistupovat k dětem dobré vztahy mezi pracovníky (nejsou sice ideální, ale jsou bez podstatných problémů – v případě potřeby dokážeme táhnout za jeden provaz) fungující Rada školy dobrý vztah většiny žáků ke škole, zájem bývalých žáků o svou školu netradiční zápis do 1. třídy tvorba školního časopisu našimi žáky účast školy v dobročinných sbírkách, spolupráce s charitou akce školy pro žáky, jejich rodiče a širší veřejnost pitný režim pro všechny žáky

RenataTvrd@seznam.cz
728919231Umístění v soutěžích

tym1 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 4633
Průběžné pořadí v regionu: 5. místo
tym2 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 0
Průběžné pořadí v regionu: 15. místo