jak

Všichni toužíme po úspěchu, výjimečném výsledku a vítězství. Projekt Zlaťáci pomáhá dětem najít jejich vlastní talent a nadání. Žáci 2. stupně ZŠ a dětských domovů (DD) mají možnost zapojit se do celostátních soutěží ve foodstylingu, zpěvu, tanci a v hraní deskových her, a tím ukázat svoji kreativitu. Přejeme vám hodně zábavy!
03 05

Profil školy

obr

ZŠ a MŠ Petra Strozziho

ZŠ Petra Strozziho obdržela jako první státní základní škola v obvodu Prahy 8 povolení MŠMT vyučovat v anglickém jazyce a zařadila se tak do sítě bilingvních škol. Od školního roku 2007/2008 je ve škole zaváděn nový školní vzdělávací program s motivačním názvem „Škola otevřených možností“. Vyjadřuje myšlenku otevřenosti školy všem dětem a respektování individuality každého žáka. Menší počet žáků ve třídách umožňuje vyučujícím individuální přístup k dětem s poruchami učení, k dětem cizích státních příslušníků, k žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i k žákům nadaným. Důraz je kladen na pozitivní vztah žáků k celoživotnímu vzdělávání a uplatnění nabytých vědomostí, dovedností a zkušeností v praktickém životě a v budoucí profesi.

raimrova@zs-strozziho.cz
284811094Umístění v soutěžích

tym1 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 0
Průběžné pořadí v regionu: 16. místo
tym2 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 0
Průběžné pořadí v regionu: 29. místo
tym3 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 0
Průběžné pořadí v regionu: 30. místo
tym4 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 334
Průběžné pořadí v regionu: 8. místo