jak

Všichni toužíme po úspěchu, výjimečném výsledku a vítězství. Projekt Zlaťáci pomáhá dětem najít jejich vlastní talent a nadání. Žáci 2. stupně ZŠ a dětských domovů (DD) mají možnost zapojit se do celostátních soutěží ve foodstylingu, zpěvu, tanci a v hraní deskových her, a tím ukázat svoji kreativitu. Přejeme vám hodně zábavy!
03 05

Profil školy

obr

ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Základní škola a Mateřská škola, Mimoň, Mírová 81 je úplná škola s 9 postupnými ročníky. V každém ročníku jsou zpravidla dvě paralelní třídy. Je tvořena třemi odloučenými pracovišti. V budově Mírová je umístěno ředitelství školy a ročníky druhého stupně základní školy. V budově v Komenského ulici jsou ročníky prvního stupně a dvě třídy mateřské školy, v budově na Letné jsou umístěné speciální třídy základní školy spolu se čtyřmi třídami mateřské školy. Kapacita základní školy je 700 žáků. Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Škola je umístěna v blízkosti centra v klidné části města a jedna její budova na starším sídlišti Letná. Zaměření a činnost zájmových útvarů vychází z celkové koncepce školního vzdělávacího programu. Nabízíme žákům práci v kroužcích orientovaných na estetickou výchovu (kroužek výtvarný a keramický, literární, pěvecký sbor, hra na flétnu), výchovu ke zdraví (sportovní hry), jazykové kroužky - angličtina pro nejmenší pro žáky 1. a 2. ročníku a německý jazyk. Mezi jinými funguje již pátým rokem kroužek vaření. Vaření děti baví, schází se pravidelně. Recepty si nosí sami nebo se společně domluví, na co mají chuť. Vybraná dvojice pro všechny zařídí nákup, takže i ti nejmladší se učí hospodařit s penězi. Děti zvládnou základy studené kuchyně, teplý oběd, umí upéct sladký pokrm. Jednou ročně mezi sebou bojují ve školní soutěži. Také v rámci soutěže Zlaťáci v kuchyni proběhlo mezi třemi týmy školní kolo. Ve vaší soutěži bude reprezentovat naši školu vítězný tým "AKAČKA". Je tvořen dívkami devátého ročníku.

Leinerova@seznam.cz
487862180Umístění v soutěžích

tym1 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 14863
Průběžné pořadí v regionu: 2. místo
tym2 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 1425
Průběžné pořadí v regionu: 5. místo
tym3 - soutěž "V kuchyni"Počet hlasů: 582
Průběžné pořadí v regionu: 8. místo